Nime Mall nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Mall statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mall 523 naisel. Mall on populaarsuselt 299. naisenimi.

Vanim Mall on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Mall on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Mall vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,26.

Kõige rohkem on eesnimega Mall sündinuid aprillis, kokku 62.

Kõige populaarsem on eesnimi Mall Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,45.