Nime Marie nimepäev on 25. märts.

Eesnime Marie statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marie 652 naisel. Marie on populaarsuselt 256. naisenimi.

Vanim Marie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marie on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Marie vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,24.

Kõige rohkem on eesnimega Marie sündinuid juulis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Marie Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,81.