Eesnime Matvei statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matvei 647 mehel. Matvei on populaarsuselt 230. mehenimi.

Vanim Matvei on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Matvei on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Matvei vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,27.

Kõige rohkem on eesnimega Matvei sündinuid augustis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Matvei Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,74.