Nime Naima nimepäev on 24. jaanuar.

Eesnime Naima statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Naima 176 naisel. Naima on populaarsuselt 593. naisenimi.

Vanim Naima on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Naima on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Naima vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,72.

Kõige rohkem on eesnimega Naima sündinuid septembris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Naima Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,21.