Nime Naima nimepäev on 24. jaanuar.

Eesnime Naima statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Naima 167 naisel. Naima on populaarsuselt 616. naisenimi.

Vanim Naima on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Naima on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Naima vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,76.

Kõige rohkem on eesnimega Naima sündinuid septembris, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Naima Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.