Eesnime Natalia statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Natalia 4193 naisel. Natalia on populaarsuselt 20. naisenimi.

Vanim Natalia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Natalia on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Natalia vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,72.

Kõige rohkem on eesnimega Natalia sündinuid mais, kokku 405.

Kõige populaarsem on eesnimi Natalia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 89,83.