Nime Neeme nimepäev on 18. detsember.

Eesnime Neeme statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Neeme 346 mehel. Neeme on populaarsuselt 352. mehenimi.

Vanim Neeme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Neeme on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Neeme vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,60.

Kõige rohkem on eesnimega Neeme sündinuid jaanuaris, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Neeme Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.