Nime Neeme nimepäev on 18. detsember.

Eesnime Neeme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Neeme 340 mehel. Neeme on populaarsuselt 362. mehenimi.

Vanim Neeme on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Neeme on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Neeme vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,62.

Kõige rohkem on eesnimega Neeme sündinuid jaanuaris, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Neeme Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,56.