Nime Neidi nimepäev on 15. veebruar.

Eesnime Neidi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Neidi 39 naisel. Neidi on populaarsuselt 1326. naisenimi.

Vanim Neidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Neidi on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Neidi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,91.

Kõige rohkem on eesnimega Neidi sündinuid veebruaris, kokku 6.