Nime Neidi nimepäev on 15. veebruar.

Eesnime Neidi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Neidi 42 naisel. Neidi on populaarsuselt 1271. naisenimi.

Vanim Neidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Neidi on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Neidi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,94.

Kõige rohkem on eesnimega Neidi sündinuid veebruaris, kokku 6.