Nime Nele nimepäev on 8. november.

Eesnime Nele statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nele 783 naisel. Nele on populaarsuselt 233. naisenimi.

Vanim Nele on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Nele on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Nele vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,53.

Kõige rohkem on eesnimega Nele sündinuid mais, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Nele Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,88.