Nime Nella nimepäev on 8. november.

Eesnime Nella statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nella 35 naisel. Nella on populaarsuselt 1398. naisenimi.

Vanim Nella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nella on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Nella vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,14.

Kõige rohkem on eesnimega Nella sündinuid veebruaris, kokku 5.