Nime Nelli nimepäev on 8. november.

Eesnime Nelli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nelli 609 naisel. Nelli on populaarsuselt 287. naisenimi.

Vanim Nelli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nelli on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Nelli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,31.

Kõige rohkem on eesnimega Nelli sündinuid augustis, kokku 65.

Kõige populaarsem on eesnimi Nelli Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,10.