Nime Nelli nimepäev on 8. november.

Eesnime Nelli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nelli 602 naisel. Nelli on populaarsuselt 288. naisenimi.

Vanim Nelli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nelli on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Nelli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,30.

Kõige rohkem on eesnimega Nelli sündinuid augustis, kokku 66.

Kõige populaarsem on eesnimi Nelli Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,20.