Nime Nigul nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Nigul statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nigul 21 mehel. Nigul on populaarsuselt 1495. mehenimi.

Vanim Nigul on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Nigul on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige rohkem on eesnimega Nigul sündinuid märtsis, kokku 8.