Nime Niina nimepäev on 28. november.

Eesnime Niina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Niina 3534 naisel. Niina on populaarsuselt 24. naisenimi.

Vanim Niina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Niina on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Niina vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 111,37.

Kõige rohkem on eesnimega Niina sündinuid jaanuaris, kokku 432.

Kõige populaarsem on eesnimi Niina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 62,07.