Nime Niina nimepäev on 28. november.

Eesnime Niina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Niina 3137 naisel. Niina on populaarsuselt 36. naisenimi.

Vanim Niina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Niina on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Niina vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 103,96.

Kõige rohkem on eesnimega Niina sündinuid jaanuaris, kokku 386.

Kõige populaarsem on eesnimi Niina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,05.