Nime Niina nimepäev on 28. november.

Eesnime Niina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Niina 3261 naisel. Niina on populaarsuselt 32. naisenimi.

Vanim Niina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Niina on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Niina vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 101,16.

Kõige rohkem on eesnimega Niina sündinuid jaanuaris, kokku 401.

Kõige populaarsem on eesnimi Niina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,19.