Eesnime Nikita statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nikita 2913 mehel ja alla viiel naisel. Nikita on populaarsuselt 49. mehenimi ja 5895. naisenimi.

Vanim Nikita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nikita on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Nikita vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 80,63.

Kõige rohkem on eesnimega Nikita sündinuid mais, kokku 283.

Kõige populaarsem on eesnimi Nikita Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,27.