Nime Nikolai nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Nikolai statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nikolai 4075 mehel. Nikolai on populaarsuselt 23. mehenimi.

Vanim Nikolai on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nikolai on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 71,04.

Kõige rohkem on eesnimega Nikolai sündinuid mais, kokku 552.

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 64,31.