Nime Nikolai nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Nikolai statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nikolai 3728 mehel. Nikolai on populaarsuselt 25. mehenimi.

Vanim Nikolai on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nikolai on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,95.

Kõige rohkem on eesnimega Nikolai sündinuid detsembris, kokku 485.

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,11.