Nime Nikolai nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Nikolai statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nikolai 3830 mehel. Nikolai on populaarsuselt 24. mehenimi.

Vanim Nikolai on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nikolai on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,78.

Kõige rohkem on eesnimega Nikolai sündinuid mais, kokku 499.

Kõige populaarsem on eesnimi Nikolai Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,89.