Nime Nils nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Nils statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nils 113 mehel. Nils on populaarsuselt 645. mehenimi.

Vanim Nils on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nils on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Nils vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Nils sündinuid juulis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Nils Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,99.