Nime Noora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Noora statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Noora 139 naisel. Noora on populaarsuselt 685. naisenimi.

Vanim Noora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Noora on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Noora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,88.

Kõige rohkem on eesnimega Noora sündinuid augustis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Noora Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,31.