Nime Noora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Noora statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Noora 135 naisel. Noora on populaarsuselt 690. naisenimi.

Vanim Noora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Noora on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Noora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,43.

Kõige rohkem on eesnimega Noora sündinuid juunis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Noora Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.