Nime Nora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Nora statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nora 784 naisel. Nora on populaarsuselt 232. naisenimi.

Vanim Nora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nora on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Nora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,12.

Kõige rohkem on eesnimega Nora sündinuid augustis, kokku 80.

Kõige populaarsem on eesnimi Nora Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,16.