Nime Nora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Nora statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nora 745 naisel. Nora on populaarsuselt 240. naisenimi.

Vanim Nora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nora on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Nora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,28.

Kõige rohkem on eesnimega Nora sündinuid aprillis, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Nora Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,12.