Eesnime Nina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nina 2164 naisel. Nina on populaarsuselt 75. naisenimi.

Vanim Nina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nina on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Nina vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 101,19.

Kõige rohkem on eesnimega Nina sündinuid jaanuaris, kokku 251.

Kõige populaarsem on eesnimi Nina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 67,45.