Nime Olaf nimepäev on 29. juuli.

Eesnime Olaf statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olaf 84 mehel. Olaf on populaarsuselt 744. mehenimi.

Vanim Olaf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olaf on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Olaf vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,32.

Kõige rohkem on eesnimega Olaf sündinuid mais, kokku 12.