Nime Olav nimepäev on 29. juuli.

Eesnime Olav statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olav 229 mehel. Olav on populaarsuselt 447. mehenimi.

Vanim Olav on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Olav on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Olav vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,30.

Kõige rohkem on eesnimega Olav sündinuid veebruaris, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Olav Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,53.