Nime Olavi nimepäev on 29. juuli.

Eesnime Olavi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olavi 442 mehel. Olavi on populaarsuselt 311. mehenimi.

Vanim Olavi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olavi on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Olavi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,05.

Kõige rohkem on eesnimega Olavi sündinuid mais, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Olavi Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,25.