Nime Olavi nimepäev on 29. juuli.

Eesnime Olavi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olavi 450 mehel. Olavi on populaarsuselt 304. mehenimi.

Vanim Olavi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olavi on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Olavi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,45.

Kõige rohkem on eesnimega Olavi sündinuid septembris, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Olavi Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,35.