Eesnime Oleg statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Oleg 4769 mehel. Oleg on populaarsuselt 14. mehenimi.

Vanim Oleg on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Oleg on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Oleg vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 88,63.

Kõige rohkem on eesnimega Oleg sündinuid juunis, kokku 429.

Kõige populaarsem on eesnimi Oleg Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 79,91.