Nime Olev nimepäev on 29. juuli.

Eesnime Olev statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olev 1202 mehel. Olev on populaarsuselt 145. mehenimi.

Vanim Olev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olev on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Olev vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,36.

Kõige rohkem on eesnimega Olev sündinuid septembris, kokku 113.

Kõige populaarsem on eesnimi Olev Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,48.