Nime Olga nimepäev on 31. mai.

Eesnime Olga statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olga 10335 naisel. Olga on populaarsuselt 1. naisenimi.

Vanim Olga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olga on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Olga vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 126,54.

Kõige rohkem on eesnimega Olga sündinuid juulis, kokku 1 067.

Kõige populaarsem on eesnimi Olga Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 179,48.