Nime Olga nimepäev on 31. mai.

Eesnime Olga statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olga 10558 naisel. Olga on populaarsuselt 1. naisenimi.

Vanim Olga on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olga on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Olga vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 128,49.

Kõige rohkem on eesnimega Olga sündinuid juulis, kokku 1 113.

Kõige populaarsem on eesnimi Olga Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 181,52.