Nime Olger nimepäev on 2. august.

Eesnime Olger statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olger 45 mehel. Olger on populaarsuselt 1007. mehenimi.

Vanim Olger on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Olger on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Olger vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,88.

Kõige rohkem on eesnimega Olger sündinuid juulis, kokku 8.