Nime Olger nimepäev on 2. august.

Eesnime Olger statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olger 45 mehel. Olger on populaarsuselt 1002. mehenimi.

Vanim Olger on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Olger on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Olger vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,74.

Kõige rohkem on eesnimega Olger sündinuid juulis, kokku 8.