Nime Olivia nimepäev on 16. aprill.

Eesnime Olivia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olivia alla viiel mehel ja 654 naisel. Olivia on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 271. naisenimi.

Vanim Olivia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olivia on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Olivia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,40.

Kõige rohkem on eesnimega Olivia sündinuid septembris, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Olivia Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,13.