Nime Olivia nimepäev on 16. aprill.

Eesnime Olivia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olivia 598 naisel. Olivia on populaarsuselt 291. naisenimi.

Vanim Olivia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Olivia on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Olivia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,20.

Kõige rohkem on eesnimega Olivia sündinuid septembris, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Olivia Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,58.