Nime Olli nimepäev on 31. mai.

Eesnime Olli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olli alla viiel mehel ja 56 naisel. Olli on populaarsuselt 5215. mehenimi ja 1089. naisenimi.

Vanim Olli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Olli on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Olli vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,25.

Kõige rohkem on eesnimega Olli sündinuid juunis, kokku 10.