Nime Olli nimepäev on 31. mai.

Eesnime Olli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olli alla viiel mehel ja 55 naisel. Olli on populaarsuselt 5308. mehenimi ja 1100. naisenimi.

Vanim Olli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Olli on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Olli vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,67.

Kõige rohkem on eesnimega Olli sündinuid juunis, kokku 10.