Nime Olvi nimepäev on 16. aprill.

Eesnime Olvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Olvi alla viiel mehel ja 37 naisel. Olvi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 1368. naisenimi.

Vanim Olvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Olvi on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Olvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Olvi sündinuid jaanuaris, kokku 6.