Nime Oskar nimepäev on 1. detsember.

Eesnime Oskar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Oskar 1649 mehel. Oskar on populaarsuselt 104. mehenimi.

Vanim Oskar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Oskar on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Oskar vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,52.

Kõige rohkem on eesnimega Oskar sündinuid septembris, kokku 155.

Kõige populaarsem on eesnimi Oskar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,28.