Nime Oskar nimepäev on 1. detsember.

Eesnime Oskar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Oskar 1680 mehel. Oskar on populaarsuselt 100. mehenimi.

Vanim Oskar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Oskar on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Oskar vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,58.

Kõige rohkem on eesnimega Oskar sündinuid mais, kokku 162.

Kõige populaarsem on eesnimi Oskar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,81.