Nime Osvald nimepäev on 11. jaanuar.

Eesnime Osvald statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Osvald 90 mehel. Osvald on populaarsuselt 722. mehenimi.

Vanim Osvald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Osvald on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Osvald vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,42.

Kõige rohkem on eesnimega Osvald sündinuid märtsis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Osvald Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.