Nime Osvald nimepäev on 11. jaanuar.

Eesnime Osvald statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Osvald 98 mehel. Osvald on populaarsuselt 693. mehenimi.

Vanim Osvald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Osvald on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Osvald vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,59.

Kõige rohkem on eesnimega Osvald sündinuid märtsis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Osvald Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,79.