Nime Ott nimepäev on 9. mai.

Eesnime Ott statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ott 849 mehel. Ott on populaarsuselt 194. mehenimi.

Vanim Ott on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ott on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Ott vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,57.

Kõige rohkem on eesnimega Ott sündinuid mais, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Ott Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,05.