Nime Ott nimepäev on 9. mai.

Eesnime Ott statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ott 846 mehel. Ott on populaarsuselt 195. mehenimi.

Vanim Ott on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ott on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Ott vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,16.

Kõige rohkem on eesnimega Ott sündinuid mais, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Ott Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,00.