Nime Otto nimepäev on 9. mai.

Eesnime Otto statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Otto 461 mehel. Otto on populaarsuselt 304. mehenimi.

Vanim Otto on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Otto on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Otto vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,19.

Kõige rohkem on eesnimega Otto sündinuid juulis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Otto Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,23.