Nime Otto nimepäev on 9. mai.

Eesnime Otto statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Otto 451 mehel. Otto on populaarsuselt 303. mehenimi.

Vanim Otto on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Otto on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Otto vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,13.

Kõige rohkem on eesnimega Otto sündinuid juulis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Otto Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.