Nime Ove nimepäev on 11. jaanuar.

Eesnime Ove statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ove 155 mehel. Ove on populaarsuselt 542. mehenimi.

Vanim Ove on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ove on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Ove vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,22.

Kõige rohkem on eesnimega Ove sündinuid märtsis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Ove Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,00.