Nime Ove nimepäev on 11. jaanuar.

Eesnime Ove statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ove 155 mehel. Ove on populaarsuselt 547. mehenimi.

Vanim Ove on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ove on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Ove vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,29.

Kõige rohkem on eesnimega Ove sündinuid märtsis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Ove Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,03.