Nime Pärle nimepäev on 6. juuni.

Eesnime Pärle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärle 36 naisel. Pärle on populaarsuselt 1388. naisenimi.

Vanim Pärle on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärle on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärle vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,15.

Kõige rohkem on eesnimega Pärle sündinuid oktoobris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Pärle Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,62.