Nime Pärle nimepäev on 6. juuni.

Eesnime Pärle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärle 35 naisel. Pärle on populaarsuselt 1392. naisenimi.

Vanim Pärle on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärle on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärle vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Pärle sündinuid oktoobris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Pärle Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,56.