Nime Pärt nimepäev on 24. august.

Eesnime Pärt statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärt 78 mehel. Pärt on populaarsuselt 767. mehenimi.

Vanim Pärt on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärt on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärt vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,12.

Kõige rohkem on eesnimega Pärt sündinuid detsembris, kokku 14.