Nime Pärt nimepäev on 24. august.

Eesnime Pärt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärt 80 mehel. Pärt on populaarsuselt 764. mehenimi.

Vanim Pärt on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärt on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärt vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,25.

Kõige rohkem on eesnimega Pärt sündinuid detsembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Pärt Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.