Nime Pärtel nimepäev on 24. august.

Eesnime Pärtel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärtel 206 mehel. Pärtel on populaarsuselt 474. mehenimi.

Vanim Pärtel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärtel on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärtel vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,51.

Kõige rohkem on eesnimega Pärtel sündinuid augustis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Pärtel Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,39.