Nime Pärtel nimepäev on 24. august.

Eesnime Pärtel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pärtel 201 mehel. Pärtel on populaarsuselt 475. mehenimi.

Vanim Pärtel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Pärtel on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Pärtel vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,54.

Kõige rohkem on eesnimega Pärtel sündinuid augustis, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Pärtel Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,36.