Nime Paap nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paap statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paap 21 mehel. Paap on populaarsuselt 1499. mehenimi.

Vanim Paap on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Paap on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Paap vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,46.

Kõige rohkem on eesnimega Paap sündinuid septembris, kokku 6.