Nime Paavel nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paavel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paavel 29 mehel. Paavel on populaarsuselt 1256. mehenimi.

Vanim Paavel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Paavel on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Paavel vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,63.

Kõige rohkem on eesnimega Paavel sündinuid jaanuaris, kokku 7.