Nime Paavel nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paavel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paavel 28 mehel. Paavel on populaarsuselt 1267. mehenimi.

Vanim Paavel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Paavel on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Paavel vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,52.

Kõige rohkem on eesnimega Paavel sündinuid jaanuaris, kokku 7.