Nime Paavo nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paavo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paavo 246 mehel. Paavo on populaarsuselt 431. mehenimi.

Vanim Paavo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paavo on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,41.

Kõige rohkem on eesnimega Paavo sündinuid aprillis, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,75.