Nime Paavo nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paavo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paavo 249 mehel. Paavo on populaarsuselt 427. mehenimi.

Vanim Paavo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paavo on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,22.

Kõige rohkem on eesnimega Paavo sündinuid aprillis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Paavo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.