Nime Paul nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paul statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paul 1090 mehel. Paul on populaarsuselt 157. mehenimi.

Vanim Paul on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paul on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Paul vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,95.

Kõige rohkem on eesnimega Paul sündinuid juunis, kokku 114.

Kõige populaarsem on eesnimi Paul Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,04.