Nime Paula nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Paula statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paula 371 naisel. Paula on populaarsuselt 388. naisenimi.

Vanim Paula on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paula on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Paula vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,89.

Kõige rohkem on eesnimega Paula sündinuid juulis, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Paula Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,32.