Nime Paula nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Paula statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paula 366 naisel. Paula on populaarsuselt 391. naisenimi.

Vanim Paula on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paula on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Paula vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,50.

Kõige rohkem on eesnimega Paula sündinuid juulis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Paula Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,18.