Nime Pauliine nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Pauliine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pauliine 60 naisel. Pauliine on populaarsuselt 1060. naisenimi.

Vanim Pauliine on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Pauliine on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Pauliine vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,61.

Kõige rohkem on eesnimega Pauliine sündinuid oktoobris, kokku 8.