Nime Pauliine nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Pauliine statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pauliine 62 naisel. Pauliine on populaarsuselt 1044. naisenimi.

Vanim Pauliine on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Pauliine on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Pauliine vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,69.

Kõige rohkem on eesnimega Pauliine sündinuid oktoobris, kokku 9.