Eesnime Pavel statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pavel 3067 mehel. Pavel on populaarsuselt 42. mehenimi.

Vanim Pavel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Pavel on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Pavel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,83.

Kõige rohkem on eesnimega Pavel sündinuid juulis, kokku 335.

Kõige populaarsem on eesnimi Pavel Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 54,91.