Nime Pearu nimepäev on 20. august.

Eesnime Pearu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pearu 32 mehel. Pearu on populaarsuselt 1188. mehenimi.

Vanim Pearu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Pearu on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Pearu vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,76.

Kõige rohkem on eesnimega Pearu sündinuid aprillis, kokku 6.