Nime Pearu nimepäev on 20. august.

Eesnime Pearu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pearu 31 mehel. Pearu on populaarsuselt 1201. mehenimi.

Vanim Pearu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Pearu on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Pearu vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,61.

Kõige rohkem on eesnimega Pearu sündinuid aprillis, kokku 6.