Nime Peedu nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peedu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peedu 121 mehel. Peedu on populaarsuselt 617. mehenimi.

Vanim Peedu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Peedu on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Peedu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,55.

Kõige rohkem on eesnimega Peedu sündinuid jaanuaris, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Peedu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.