Nime Peep nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peep statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peep 907 mehel. Peep on populaarsuselt 181. mehenimi.

Vanim Peep on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Peep on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Peep vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,62.

Kõige rohkem on eesnimega Peep sündinuid mais, kokku 106.

Kõige populaarsem on eesnimi Peep Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.