Nime Peep nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peep statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peep 897 mehel. Peep on populaarsuselt 180. mehenimi.

Vanim Peep on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Peep on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Peep vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,33.

Kõige rohkem on eesnimega Peep sündinuid mais, kokku 106.

Kõige populaarsem on eesnimi Peep Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.