Nime Peet nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peet 36 mehel. Peet on populaarsuselt 1109. mehenimi.

Vanim Peet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 55–59.

Peet on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Peet vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,46.

Kõige rohkem on eesnimega Peet sündinuid juulis, kokku 6.