Nime Peet nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peet 34 mehel. Peet on populaarsuselt 1151. mehenimi.

Vanim Peet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 55–59.

Peet on keskmiselt 76 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Peet vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,71.

Kõige rohkem on eesnimega Peet sündinuid juulis, kokku 6.