Nime Peeter nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peeter statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peeter 3822 mehel. Peeter on populaarsuselt 25. mehenimi.

Vanim Peeter on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Peeter on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 65,05.

Kõige rohkem on eesnimega Peeter sündinuid mais, kokku 359.

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,80.