Nime Peeter nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peeter statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peeter 3578 mehel. Peeter on populaarsuselt 28. mehenimi.

Vanim Peeter on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Peeter on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,44.

Kõige rohkem on eesnimega Peeter sündinuid mais, kokku 327.

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 60,44.