Nime Peeter nimepäev on 29. juuni.

Eesnime Peeter statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Peeter 3656 mehel. Peeter on populaarsuselt 26. mehenimi.

Vanim Peeter on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Peeter on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,37.

Kõige rohkem on eesnimega Peeter sündinuid mais, kokku 336.

Kõige populaarsem on eesnimi Peeter Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,47.