Nime Piia nimepäev on 28. detsember.

Eesnime Piia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piia 663 naisel. Piia on populaarsuselt 266. naisenimi.

Vanim Piia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Piia on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Piia vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,82.

Kõige rohkem on eesnimega Piia sündinuid mais, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Piia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,85.