Nime Piia nimepäev on 28. detsember.

Eesnime Piia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piia 664 naisel. Piia on populaarsuselt 264. naisenimi.

Vanim Piia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Piia on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Piia vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,28.

Kõige rohkem on eesnimega Piia sündinuid mais, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Piia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,65.