Nime Piibe nimepäev on 6. juuni.

Eesnime Piibe statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piibe 88 naisel. Piibe on populaarsuselt 859. naisenimi.

Vanim Piibe on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Piibe on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Piibe vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,30.

Kõige rohkem on eesnimega Piibe sündinuid mais, kokku 12.