Nime Piibe nimepäev on 6. juuni.

Eesnime Piibe statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piibe 88 naisel. Piibe on populaarsuselt 862. naisenimi.

Vanim Piibe on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Piibe on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Piibe vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,30.

Kõige rohkem on eesnimega Piibe sündinuid mais, kokku 12.